De CC(C)TB – De (moeizame) totstandkoming van een Europese, directe belasting

De Europese Unie (EU) struikelt al jaren over de invoering van een gemeenschappelijke (geconsolideerde)
heffingsgrondslag die de Common Corporate (Consolidated) Tax Base (CC(C)TB) wordt genoemd. Met een
dergelijke grondslag zou de belastbaarheid van winsten binnen de EU eerlijker kunnen worden verdeeld
en zouden verliezen en winsten binnen de EU tegenover elkaar kunnen worden afgezet. Ook zouden
conflicten over de dubbele heffing van identieke inkomensbestanddelen binnen verschillende lidstaten
worden voorkomen. Invoering van directe belastingen op Europees niveau ligt gevoeliger dan gedacht:
heffingsjurisdicties zoals Nederland en Ierland hebben namelijk eerder baat bij een gebrek aan uniformiteit.
Een recent voorstel van de Commissie lijkt wellicht de weg uit deze impasse. Wellicht is de toepassing van
Rawls’ ‘sluier der onwetendheid’ de sleutel om tot een compromis te komen?