Artikel 13 Richtlijn inzake auteursrechten en de vrijheid om memes en parodieën te maken

Op 21 september 2016 presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor een Richtlijn inzake
auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (hierna: Digitale Auteursrechtrichtlijn). Artikel 13
veroorzaakte direct controverse; het artikel stelde dat aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij
technologieën voor herkenning van inhoud moesten gebruiken om te voorkomen dat gebruikers van deze
diensten auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden. Omdat ten tijde van het schrijven van deze
scriptie de tekst van artikel 13 van de Digitale Auteursrechtrichtlijn aan verandering onderhevig is, neem
ik de versie waar het Europees Parlement op 12 september 2018 overeenstemming over heeft bereikt als
uitgangspunt. In deze versie wordt niet meer gesproken over ‘technologieën voor herkenning van inhoud’.
Dit betekent echter niet dat deze technologieën niet gebruikt zullen worden.