When privacy meets power: databescherming tegen de macht van grote bedrijven

Eind januari 2019 werd een langverwachte klap uitgedeeld aan een van ’s werelds grootste
tech-bedrijven. Google kreeg van privacytoezichthouders een boete van maar liefst 50 miljoen
euro voor het overtreden van Europa’s nieuwe datawetgeving. Aan deze Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) werd maar liefst 7 jaar gewerkt en de verwachtingen zijn
hooggespannen. Naast het toekennen van meer rechten aan de gewone burger, bevat de AVG
bepalingen waardoor vooral grote firma’s hard aangepakt kunnen worden. 20 miljoen euro of 4%
van de jaaromzet – welke van de twee het hoogste uitvalt – kan opgelegd worden aan overtreders.
Bijna een jaar na de invoering is het eerste harde resultaat nu zichtbaar. Of de aanval op Google
stand gaat houden is echter nog onduidelijk. Het bedrijf bereidt zich voor op vervolgstappen tegen
het beperkt onderbouwde boetebesluit. Maar hoe dan ook: de toon is gezet.