Herplaatsingsplicht binnen het concern

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is het onderzoeken
van herplaatsingsmogelijkheden een voorwaarde geworden voor ieder ontslag.
Deze verplichting is toegevoegd aan art. 7:669 lid 1 BW en verder uitgewerkt in art.
9 Ontslagregeling. Sinds de opname zijn er vragen gerezen over de reikwijdte van
de verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Deze bijdrage ziet specifiek op de
herplaatsingsverplichting in concernverband die volgt uit art. 9 lid 2 Ontslagregeling,
voornamelijk over welke complicaties deze verplichting oplevert. Aan bod komen welke
rechten en plichten uit de wet volgen, het begrip groep, de reikwijdte ten aanzien van de
flexibele schil, de mogelijke contracten en de proeftijd