Duurzaamheid en de Europese Centrale Bank: De legitimiteit van een groen monetair beleid

Het is duidelijk dat er maatregelen moeten worden genomen om de opwarming van
de aarde tegen te gaan. Tegelijkertijd brengt dit ook vele vragen en moeilijkheden met
zich mee. Een groot deel hiervan heeft te maken met de kosten van de transitie naar een
duurzame maatschappij. Er zullen enorme investeringen nodig zijn om dit waar te kunnen
maken. Op dit moment missen hiervoor de nodige financiële prikkels. Centrale banken
kunnen een rol spelen in het oplossen van dit probleem door, kort gezegd, maatregelen te
nemen die ervoor zorgen dat duurzame investeringen financieel aantrekkelijker worden.
Christine Lagarde, de nieuwe president van de Europese Centrale Bank (“ECB”), heeft
reeds aangekondigd dat duurzaamheid hoog op de agenda van de ECB staat en dat er
maatregelen zullen worden genomen.2 Hoewel dit in eerste instantie alleen maar toe te
juichen valt, rijst wel de volgende vraag: Kan de ECB als onafhankelijke instelling dit soort
beslissingen wel nemen, of is dit de taak van democratisch gekozen beleidsmakers?