Overleveringsrecht en de Poolse rechtsstaat: Hoe vele toetsen moeten leiden tot een eerlijk proces

Op 5 mei 2017 werd in Ierland een persoon aangehouden die door de Poolse autoriteiten
werd verdacht van het smokkelen van verdovende en psychotrope middelen. In de hierop
volgende procedures kreeg hij de afkorting LM. Tijdens zijn voorgeleiding bij de Ierse
High Court werd LM geconfronteerd met drie Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s) en
kreeg hij te horen dat de Poolse autoriteiten zijn overlevering aan Ierland verzochten. LM
gaf zich echter niet over zonder verzet. Hij was op de hoogte van de opgelopen spanningen
tussen de Republiek Polen en de Europese Unie en verweerde zich door te stellen dat hij
bij overlevering aan een reëel gevaar op schending van zijn recht op een eerlijk proces
zou worden blootgesteld. Dit verweer onderbouwde hij door te wijzen op zorgelijke
rechtsstatelijke herzieningen die de afgelopen jaren in Polen plaatsvinden.