Fiscale ruling met Starbucks geen staatssteun volgens Europees Hof

Op 28 april 2008 hebben de Nederlandse belastingautoriteiten met Starbucks Manufacturing BV een
Advanced Pricing Agreement (APA) gesloten. Deze afspraak werd in het besluit van de Commissie van 21
oktober 2015 gezien als een afspraak inhoudende een met de interne markt onverenigbare staatssteun
aan Starbucks Manufacturing BV en de Starbucks-groep. Op 24 september 2019 wordt dit besluit nietig
verklaard door het gerecht van het Europese Hof van Justitie. Volgens het Hof is er geen bewijs voor een
voordeel door de APA in de zin van art. 107 lid 1 VWEU. Wel wordt het zakelijkheidsbeginsel erkend als een
instrument waarmee kan worden bepaald of er sprake is van een selectief voordeel in de zin van artikel 107
lid 1 VWEU en dus een rol speelt bij het onderzoek naar staatssteun.