Het recht op onbereikbaarheid

Een van de meest geliefde (of gehate) neveneffecten van de COVID-19 pandemie is toch wel al het thuiswerken door mensen bij wie de werkzaamheden dit toelaten. In het begin lijkt dit zo kwaad nog niet, tot het besef indaalt dat de scheiding tussen werk en privé bijna wordt weggevaagd.