De kolombeschikking

Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad met de Kolom-beschikking1 duidelijkheid
geschapen over een onderwerp waar in de rechtspraktijk al enige tijd onduidelijkheid over
bestond. Een deeltijdontslag met daaraan gekoppeld een gedeeltelijke transitievergoeding
is mogelijk, waardoor de wettelijke kaders omtrent het recht op een transitievergoeding
zijn doorbroken.