Wie slaapt vangt niks: Is het einde van het slapend dienstverband in zicht?

Tegenstrijdige oordelen, langdurig zieke
werknemers en ontevreden werkgevers.
Bij het slapend dienstverband staat de oeroude vraag
‘wie betaalt wat’ centraal. Na veel onzekerheid over de
rechtmatigheid van het slapend dienstverband heeft de
rechtbank Limburg prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge
Raad. Kortom: mag een werkgever een langdurig zieke
werknemer in dienst houden en zo de transitievergoeding
vermijden? Afgelopen september heeft Advocaat Generaal
Ruth De Bock haar advies gegeven aan de Hoge Raad over
slapende dienstverbanden. Als de Hoge Raad haar advies
opvolgt, zou dit het einde van het slapend dienstverband
zijn en kunnen werkgevers verplicht worden om een
arbeidsovereenkomst op te zeggen. Maar wat betekent dit
allemaal?