Wetsvoorstel WAB: Verkleinen van de kloof tussen vast en flex

‘De arbeidsmarkt moet zekerheid en kansen bieden aan iedereen’, stelt de memorie van
toelichting van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het wetsvoorstel is in april 2018
bekend gemaakt en ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies. De huidige
regels zijn onvoldoende in staat om werkgevers en werknemers te ondersteunen in het
aangaan van een arbeidsrelatie die voldoet aan de behoeften en aard van het werk.
Het kabinet wil met een groot aantal veranderingen de kloof tussen vaste contracten
en flexibele arbeid verkleinen. Mede het aantrekkelijker maken van een vast contract
vormt meer perspectief op zekerheid voor de werknemer. Het wetsvoorstel brengt vele
ingrijpende veranderingen met zich mee. In dit artikel beperk ik mij tot de nieuwe
ontslaggrond, de verlengde proeftijd en de veranderingen in de ketenregeling.