Een tweestrijd: het opsporingsonderzoek versus fundamentele rechten