Is het strafbaar stellen van pesten de oplossing voor dit maatschappelijk probleem?

Is het strafbaar stellen van pesten de aanpak die kan leiden tot het stoppen van pesten? Dat is de vraag die de Nederlandse Kinderombudsvrouw wil laten onderzoeken. Aanleiding hiervoor waren de resultaten van het onderzoek naar pesten die bekend werden gemaakt tijdens de Week tegen Pesten. Ieder jaar organiseert Stichting School en Veiligheid in september de Week tegen Pesten om scholen te helpen bij hun inspanningen om pesten te voorkomen en tegen te gaan.