Bescherming van de pers als ‘’public watchdog’’

In het licht van desinformatie en bedrog die het publieke debat verstoren, is ‘’goede journalistiek alles wat we hebben’’. Dit zijn de woorden van voormalig hoofdredacteur van The Guardian, meneer Alan Rusbridger. Zijn standpunt wordt ondersteunt door ons huidige rechtssysteem waarin de traditionele pers privileges toekomt ten opzichte van de gewone burger. Dit vooral wanneer het gaat om de uitingsvrijheid van deze pers. Hoe werkt dit precies, wat is de grondslag voor deze privileges, zitten hier beperkingen aan en bieden deze privileges nog voldoende bescherming in het huidige digitale-media tijdperk?