Muziek sampling: een inbreuk op IE-rechten of vrijheid van kunst?

Je ontkomt er in de hitlijsten niet meer aan:
samples van oude nummers in nieuwe muziek.
Daar staat tegenover dat het gebruik van
samples vaak vragen oproept rondom de
schending van intellectueel eigendomsrecht.
Muzieksamples zijn van grote betekenis voor
muziekgenres zoals hiphop, ook wanneer het
overgenomen stuk van gering is.