De toegevoegde waarde van de strafbaarstelling van seks tegen de wil

In mei 2019 maakte minister Grapperhaus in een Kamerbrief aan
de Tweede Kamer het voornemen bekend om seks tegen de wil en
seksuele intimidatie strafbaar te stellen. De aanleiding hiervoor was
de maatschappelijke discussie over seksueel overschrijdend gedrag,
die een discrepantie blootlegde tussen wat maatschappelijk en
strafrechtelijk wordt gezien als seksueel overschrijdend gedrag.