De toekomst van box 3

De afgelopen jaren ligt de vermogensrendementsheffing in de Wet inkomstenbelasting 2001 (kortweg Wet IB 2001) sterk onder vuur. Belastingplichtigen betalen belasting over een rendement dat zij nooit hebben gehaald. Dit komt doordat, sinds de herziening van de inkomstenbelasting in 2001, een forfaitair rendement in plaats van het werkelijke inkomen wordt belast. Het forfaitair rendement wordt vastgesteld op het rendement dat de belastingplichtige zonder risico’s kan verkrijgen. 1 Indien een belegger wel risico neemt en hierdoor een hoger of lager rendement realiseert valt het verschil buiten de heffing. 2 De rentes zijn in de afgelopen jaren sterk gedaald waardoor de meeste belastingplichtige geen rendement halen terwijl de vermogensrendementsheffing daar wel vanuit gaat. Het huidige
box 3-systeem zorgt voor veel onrust, hierdoor bestaat er een brede wens om de forfaitaire
box 3-heffing om te zetten in een heffing over het werkelijk behaalde rendement. Maar is een
heffing op basis van het werkelijk behaalde rendement eigenlijk wel mogelijk?