Verhuurderheffing

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van dit jaar is het veel gegaan over de eventuele afschaffing van de verhuurderheffing. De verhuurderheffing ligt eigenlijk al sinds zijn introductie onder vuur. Vooral GroenLinks en de PvdA maken zich er hard voor. Er komt nu steeds meer draagvlak voor een al dan niet gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing. Zeker nu het woningtekort steeds nijpender wordt, lijkt het verlagen of afschaffing van de belasting op de bouw van sociale huurwoningen erg aantrekkelijk. Maar wat zijn precies de gevolgen van de heffing? En wat zou een verlaging van de heffing opleveren?