Van ‘zakelijke’ BMW naar belastingheffing in box 2

Tegenwoordig zien we steeds meer ‘supercars’ op de Nederlandse wegen rijden. Om in zo’n auto te kunnen rijden moet een behoorlijk geldbedrag worden neergeteld en
dat is niet altijd voorhanden. Om die reden wordt er van verschillende constructies
gebruikt gemaakt om alsnog in een betreffende auto te kunnen rijden. Zo lijkt het een
aantrekkelijke manier voor een (directeur-groot)aandeelhouder om de vennootschap
waarin deze participeert, een auto te laten aanschaffen, onder het mom dat deze
deels ‘zakelijk’ wordt gebruikt. De vraag die rijst is of deze constructie is toegestaan
en hoe dit belastingtechnisch in zijn werk gaat.