Het terughalen van Syriëgangers en hun kinderen: een kwestie van rechtsmacht?

Sinds de val van het IS-kalifaat in 2019
staan staten voor de vraag of er actief
moet worden gewerkt aan de repatriëring
van onderdanen die vrijwillig naar
Syrië zijn afgereisd om daar voor IS te
vechten: de zogenaamde Syriëgangers.
Meerdere Europese regeringen stellen
zich op het standpunt dat Syriëgangers,
door zich bewust aan te sluiten bij IS, het
vertrouwen op hulp van hun thuisland
hebben verspeeld. Het gevolg hiervan is
dat Syriëgangers, samen met hun vrouwen
en (in Syrië) geboren kinderen, massaal
worden vastgehouden in kampen.