Het nieuwe artikel 372 Sr: een verbetering of lege symboliek?

Op 24 november 2012 werd de zeventienjarige Rishi
Chandrikasing neergeschoten door een politieagent op het
station Den Haag Holland Spoor. Rishi overleed kort daarop
in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politieagenten
waren in de veronderstelling dat Rishi een vuurwapen bij
zich had. Hij bleek echter ongewapend te zijn geweest. De
rechtbank oordeelt dat de politieambtenaar niet strafbaar
is omdat hem een succesvol beroep de uitvoering van een
wettelijk voorschrift toekomt. Ten aanzien van de andere ten
laste gelegde feiten wordt de politieambtenaar vrijgesproken.