Burgerschap van de Europese Unie; Discriminatie van echtgenoten van gelijk geslacht?

Binnen de Europese Unie hebben Unieburgers recht op vrij verkeer van personen. Dit houdt in dat ze vrij
kunnen reizen. Unieburgers hebben daarnaast het recht om te verblijven in andere lidstaten dan hun
eigen. Afhankelijk van de duur van het verblijf moeten ze hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Familieleden van Unieburgers uit derde landen komen, op basis van de rechten van hun familielid, afgeleide
reis- en verblijfsrechten toe. Tot voor kort was deze regeling omtrent familieleden discriminerend, met
name ten aanzien van het homohuwelijk. In niet alle EU-landen wordt het homohuwelijk erkend, met
als gevolg dat echtgenoten van gelijk geslacht in deze landen soms niet als familielid werden gezien. Bij
echtgenoten van verschillend geslacht speelde dit probleem niet. Hierdoor hadden echtgenoten van gelijk
geslacht soms geen aanspraak op afgeleide reis- en verblijfsrechten, terwijl echtgenoten van verschillend
geslacht hier in dezelfde omstandigheden wel recht op hadden.