(Hoe) Gaat de EU de digitale reuzen belasten?

In het licht van de mondiale discussie over
belastingontwijking door multinationals
en de globalisering van de economie, vindt
ook een Europees debat plaats over de
belasting van de digitale economie. Denk
hierbij aan het belasten van de activiteiten
van internet-giganten zoals Facebook,
Google en Twitter. Deze bedrijven zijn in
alle lidstaten van de Europese Unie (EU)
actief, maar betalen geen belasting zoals
andere buitenlands belastingplichtigen
binnen de respectievelijke jurisdicties
dit doen. Dit heeft te maken met het
verdienmodel van Facebook en consorten,
dat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld
inkomsten uit advertenties die aan
Nederlandse Facebook-gebruikers
worden gepresenteerd, binnen het
huidige internationale belastingrecht
niet als ondernemingswinsten uit
Nederlandse vaste inrichting kwalificeren.
In dit artikel leg ik eerst uit hoe op dit
moment internationaal opererende
internetbedrijven geld verdienen zonder
daarover (een redelijke) belasting te
betalen. Tevens schets ik de oplossingen
die tot op heden voor dit probleem
zijn aangedragen. Op 21 maart 2018
zijn namelijk een tweetal voorstellen
door de Europese Commissie gedaan
inzake de belasting van digitale
ondernemingsactiviteiten. Tot slot ga ik in
op de vraag in hoeverre deze oplossingen
ook daadwerkelijk in de praktijk worden
gebracht en waarom dit tot moeilijkheden
leidt. Tot op heden is het namelijk alleen
Frankrijk gelukt een belasting op digitale
ondernemingsactiviteiten in te voeren.