De verbetering van de effectieve participatie bij het hoorrecht voor kinderen

In het civiel recht is een minderjarige niet bekwaam om als zelfstandige procespartij op te treden.  Zij worden gerepresenteerd door hun wettelijk vertegenwoordiger(s), gezagdragende ouder(s), of voogd(en). Dit kan voor problemen zorgen indien de belangen van een vertegenwoordiger verschillen met die van het minderjarige kind; bijvoorbeeld bij een echtscheiding of jeugdbeschermingsmaatregel. De huidige wet biedt onder artikel 809 Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv.) rechters de mogelijkheid om flexibel om te gaan met het horen van minderjarigen bij familie- en jeugdprocedures. Echter, in de praktijk blijkt dat het hoorrecht van minderjarigen niet altijd even goed functioneert.