Men moet er aan werken

In 1951, iets meer dan drie jaar nadat ze zegevierde als grondlegger van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (hierna: UVRM), zei Eleanor Roosevelt het volgende: “Het is niet genoeg om over vrede te praten. Men moet erin geloven. En het is niet genoeg erin te geloven. Men moet er aan werken.” Juist in een tijd dat men geconfronteerd werd met de pijn en vernietiging die de mens teweeg kan brengen is het wereldleiders van die tijd gelukt om samen te komen in de wens lijden te verminderen. Nu, 75 jaar nadat de UVRM gepresenteerd werd, lijkt haar kernovertuiging uit onze handen te glippen: de wetenschap dat de wereldgemeenschap zich constant en actief moet inzetten om de mens binnen de perken van het menselijke te houden.