Mensenrechten en de behoefte aan veiligheid

In de samenleving van tegenwoordig bestaat een toenemende behoefte aan risicobeheersing en controle. Bij het bestrijden van terrorisme en criminaliteit is deze behoefte het grootst. Hierbij is de verhouding tussen mensenrechten en de behoefte aan veiligheid van belang. Mensenrechten worden in sommige gevallen ingeperkt om risico’s te kunnen voorkomen, waarbij het recht op privacy het meest wordt ingeperkt. Waar ligt de grens, en hoe wordt die bewaakt?