De fiscale discussie rondom het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’

Nu de coronacrisis de financiële vitaliteit van vele ondernemers op de proef stelt heeft de wetgever geopteerd enkele aandeelhouders toch nog het hof te maken. De geplande inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is met ruim één jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.