Conformiteitseis in de Nederlandse wetgeving

In deze bijdrage zal ik het verschijnsel van non-conformiteit behandelen. Het doel van deze bijdrage is om de regelingen en theorie van conformiteit kort en overzichtelijk weer te geven voor elke geïnteresseerde. Omdat er veel te vertellen valt, beperk ik mij in deze bijdrage tot de Nederlandse regeling van conformiteit, met betrekking tot de koop van roerende zaken.
Om te beginnen zal ik een achtergrond geven van de regeling, waarin ik uitwerk wat er met conformiteit wordt bedoeld, hoe de wettelijke regeling in elkaar zit en hoe conformiteit wordt beoordeeld. Vervolgens zal ik de regeling in historisch opzicht bespreken, waarbij ik in zal gaan op de verborgen gebreken-regeling en op de aanpassingen door de richtlijn consumentenkoop 1999. Tot slot ga ik nog kort in op de uitwerking van non- conformiteit om vervolgens een conclusie te nemen.