WCAM-Schikking Fortis: Na 10 jaar procederen en onderhandelen € 1,3 miljard voor gedupeerde beleggers

Op 13 juli 2018 verklaarde het Gerechtshof Amsterdam de schikking tussen Ageas (de rechtsopvolger
van Fortis) en verschillende belangenorganisaties algemeen verbindend. Het resulteerde in de
grootste WCAM-schikking tot nu toe en betekende het einde van een lange periode van procederen
en onderhandelen. De schikking komt voort uit grote verliezen die beleggers in 2007 en 2008 leidden.
In dit artikel bespreek ik het verhaal achter de schikking, de schikking zelf en de beoordeling daarvan
door het hof. Ik sluit af met enkele opmerkingen.