Het gevecht om verschoningsrecht

Afgelopen oktober heeft de rechter-commissaris geoordeeld dat
de vijftien in-house advocaten van Shell geen aanspraak kunnen
maken op het verschoningsrecht. Deze tussenbeslissing heeft grote
gevolgen voor het OM-onderzoek naar mogelijke omkopingen van
de oliegigant in Nigeria. Het OM doet onderzoek naar vermeende
corruptie bij de exploitatie van een olieveld voor de kust van Nigeria.
Dit werd echter vertraagd door de discussie rondom de reikwijdte
van het verschoningsrecht van de advocaten in dienst bij Shell.