Het ontruimingskortgeding: wanneer wordt het toegewezen?

In de ideale situatie bestaat een goede verstandsverhouding tussen huurder
en verhuurder. De verhuurder is verplicht om een woonruimte ter beschikking
te stellen. De huurder is verplicht om een tegenprestatie – meestal de betaling
van huurpenningen – te verrichten. In de realiteit gaat dit niet altijd goed.
Er kunnen uiteenlopende geschillen ontstaan. In dit artikel wordt aandacht
besteed aan wanprestatie aan de kant van huurder in twee verschillende
vormen: wanprestatie door huurachterstand en wanprestatie door structurele
overlast. Indien deze wanprestatie – naar de mening van verhuurder – zeer
ernstig is, kan hij besluiten ontruiming van het gehuurde bij de rechter te
vorderen. Dit kan zowel via een bodemprocedure, als via een kort geding
procedure. Een bodemprocedure duurt volgens Rechtspraak.nl minimaal
drie maanden, een kort geding procedure minimaal vier weken. Voor de
verhuurder met haast bij de ontruiming, lijkt dat laatste de beste optie. Het
‘ontruimingskortgeding’ wordt als ingeburgerd in het Nederlandse recht
beschouwd en zou eenvoudig worden toegewezen. Tijd om hier dieper op in
te gaan.