‘Beledigende politici komen daar niet altijd mee weg!’

In een tijd waarin het politieke debat
verhardt en staatshoofden als Bolsonaro
en Trump het minder nauw nemen met
de diplomatie van hun uitspraken, wordt
de vraag waar de grens van de vrijheid
van meningsuiting ligt steeds relevanter.
In Nederland hebben wij er ook mee te
maken. Een voorbeeld is Geert Wilders, die
geen enkele gelegenheid onbenut laat om
zijn ongenoegen over de islam en moslims
uit te spreken. Tijdens het schrijven van
dit artikel wordt het hoger beroep van
Wilders in de ‘’Minder, Minder, Minder
Marokkanen’’-zaak behandeld. In
dat kader onderzoek ik de vrijheid van
meningsuiting van politici. De centrale
vraag is of deze vrijheid zo ver reikt dat
een politicus minderheidsgroepen zonder
consequenties kan beledigen.