Terecht of onterecht? Een blik op de strafbaarstelling van abortus in Nederland

Op 24 juni 2022 heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten de beroemde uitspraak ‘Roe v. Wade’ (en de daarop volgende jurisprudentie) omgedraaid. In de uitspraak uit 1973 erkende de toenmalige formatie van het Hooggerechtshof dat er in de Verenigde Staten een grondwettelijk beschermd recht op abortus bestond. Hoewel het recht op abortus niet absoluut was, staten mochten immers grenzen stellen, betekende de uitspraak wel dat Amerikaanse staten geen algeheel verbod op abortus (meer) mochten hanteren. In 2022 werd deze uitspraak overruled in de zaak ‘Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization’. Het Hooggerechtshof bepaalde in deze zaak dat het recht op abortus niet uit de Amerikaanse grondwet voortvloeit en abortus derhalve ook geen grondrecht is.