In gesprek met Arthur Salomons

Door de COVID-19 pandemie is ‘proctoring’ het nieuwe normaal tijdens het maken van online tentamens bij de UvA. Er is de laatste tijd echter veel commotie ontstaan rondom ‘proctoring’, een deel van de studenten vindt dat hun privacy geschonden zou worden en hebben het gevoel dat ze door de UvA niet worden gehoord. Als opleidingsdirecteur heeft meneer Salomons ook veel berichten ontvangen van studenten die hun zorgen naar hem hebben geuit. Mede om meer duidelijkheid te kunnen scheppen voor de studenten, heeft meneer Salomons voor ALIBI tijd gemaakt om in gesprek te gaan over proctoring tijdens de tentamens.