De missende effectiviteit bij zwaarder straffen

Ministers Grapperhaus en Dekker hebben recentelijk een wetsvoorstel ingediend, waarin het strafmaximum dat gesteld is op doodslag, met 10 jaar verhoogd wordt naar 25 jaar. Er lijkt sprake te zijn van een trend; er heerst maatschappelijke onvrede over de straffen die worden uitgedeeld. Grote politieke partijen zoals de VVD en de PVV nemen als standpunt in dat misdaad harder moet worden aangepakt en dat straffen moeten worden verhoogd. Ik vraag mij af of het wel in het belang van onze maatschappij is om harder te straffen en of we ons hier daadwerkelijk veiliger door zullen voelen.