Assurantieportefeuille als zekerheid voor krediet?

Kan op een assurantieportefeuille het recht van pand worden gevestigd? Dit is de centrale vraag in deze
langverwachte uitspraak. ING Bank had een assurantieportefeuille als onderpand ingesteld voor een krediet aan
een assurantietussenpersoon. De Hoge Raad oordeelde echter dat dit niet kan. Ook geeft de Hoge Raad uitleg aan
artikel 4:103 van de Wft binnen deze context.