Spitzenkandidaten een democratischer en toegankelijker Europa?

In mei 2019 vinden de Europese Parlementsverkiezingen plaats.
Bij deze verkiezingen zal de Spitzenkandidatenprocedure voor de
tweede keer worden toegepast. Begin november 2018 begonnen
een aantal partijen al met hun campagne. Zo verkozen de christendemocraten
op hun congres Manfred Weber tot Spitzenkandidaat.
In de aanloop naar de verkiezingen zullen steeds meer fracties een
Spitzenkandidaat naar voren schuiven. De Spitzenkandidaat van de
fractie die de meeste zetels wint, wordt naar alle waarschijnlijkheid
de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.
In dit artikel bespreek ik het redelijk nieuwe fenomeen
‘Spitzenkandidaat’. Ik ga in op wat de Spitzenkandidatenprocedure
inhoudt en op waarom deze is ingevoerd. Ook besteed ik aandacht
aan de effectiviteit van deze procedure en aan wat dit te betekenen
heeft voor de verkiezingen van volgend jaar.