Excusez-moi: het verband tussen excuses en aansprakelijkheid

Van kleins af aan horen kinderen al dat, als zij iets stouts doen, zij sorry moeten zeggen. Ook in de grotemensenwereld is ‘sorry’ een veel gebruikt woord. Als je op de site van NOS op het woord ‘excuses’ zoekt, krijg je pagina’s vol met nieuwsartikelen. Bijna elke dag wordt er wel een nieuwswaardig excuus aangeboden. Zo bood Will Smith zijn excuses aan voor de klap die hij had gegeven tijdens de Oscar-uitreikingen, zo bood Rutte zijn diepe excuses aan, aan de bevolking van Indonesië voor het geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en de topman van het hypotheekbedrijf Better Mortgage bood zijn excuses aan voor het massaontslag via Zoom. Maar wat betekenen excuses voor de eventuele aansprakelijkheid voor gemaakte schade? Uit de praktijk van zorgaanbieders blijkt nog altijd dat de veronderstelling heerst dat het aanbieden van excuses juridische gevolgen kan hebben. Is dat wel zo? In dit artikel staat die vraag centraal. Ik zal een eerste stap doen om deze vraag te beantwoorden, aan de hand van de literatuur. In dit artikel spits ik mij expliciet toe op het geval dat een zorgaanbieder een fout maakt. Wanneer een arts bijvoorbeeld een fout maakt bij de behandeling en daar achteraf excuses voor aanbiedt. Ik zal hierbij eerst ingaan op het wettelijk kader, daarna de opvattingen in de literatuur behandelen, waarna ik tot een conclusie zal komen.