Het belastingstelsel weer opgeschud: box 3 nu definitief op de schop?

Vrijdag 24 december 2021, de laatste dag van mijn tentamenweek. De inkt van mijn tentamen Corporate Finance lag nog te drogen toen ik geheel onverwachts overspoeld werd door meldingen over de kersverse uitspraak van de Hoge Raad. In deze baanbrekende uitspraak oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing van box 3 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. Het debat rondom de rechtmatigheid van box 3 is niet bepaald een nieuw fenomeen te noemen. Al meerdere malen stond de vraag naar de rechtvaardigheid van de box 3-systematiek centraal. De Bond voor Belastingbetalers, beter bekend als de aanjager van deze rits aan box 3-rechtspraak, strijdt naar eigen zeggen voor eerlijke belastingen en pleit al jaren voor een herziening van het box 3-stelsel. Heeft de Bond nu dan definitief haar zin gekregen? In het navolgende tracht dit artikel de gevolgen van het arrest van 24 december 2021 te bespreken. Hiertoe zal eerst de vermogensrendementsheffing van box 3 globaal uiteengezet worden. Vervolgens worden argumenten voor en tegen het forfaitaire rendement in het licht van het arrest van 24 december 2021 besproken.