De laag-vertrouwen-samenleving en het sociaal contract

Sinds het begin van de coronacrisis zijn we het allemaal wel eens oneens geweest met het beleid van onze overheid. Uit een rapport van de Erasmus Universiteit blijkt zelfs dat het vertrouwen in de overheid, sinds het begin van de coronacrisis, drastisch is gedaald: nog maar dertig procent van de Nederlanders heeft vertrouwen in onze overheid. Er kan zelfs gesproken worden van een laag-vertrouwensamenleving. Naast het beleid tijdens de coronacrisis worden als andere mogelijke redenenen de afhandeling van de toeslagenaffaire en missers tijdens de kabinetsformatie genoemd. Daarnaast had in januari een kwart van de Nederlandse bevolking zelfs geen vertrouwen meer in instituties van onze rechtsstaat, zoals de politie of rechters. De oorzaken daargelaten, wil ik vooral kijken naar de gevolgen van dit lage vertrouwen. Welke implicaties zijn er wanneer zeventig procent van de bevolking geen vertrouwen meer heeft in de overheid? We leven immers in een democratie. De overheid dient het volk en niet andersom. Wij verkiezen onze volksvertegenwoordigers, maar hebben geen vertrouwen in hun samenwerking met onze regering.