Een nieuwe taak voor de commerciële advocatuur in de gefinancierde rechtsbijstand

In september kondigde minister Sander Dekker van rechtsbescherming aan dat het kabinet 154 miljoen euro uittrekt voor de sociale advocatuur. Jarenlang werd op de gefinancierde rechtsbijstand bezuinigd. Het extra geld moet ervoor zorgen dat sociaal advocaten een betere vergoeding krijgen voor hun werk, zodat zij zich niet genoodzaakt voelen de sociale advocatuur te verlaten. Naast een financiële bijdrage voor de sociale advocatuur kwam minister Dekker op 2 november met een ander voorstel: commerciële advocatenkantoren krijgen een speciale rol om de rechtsbijstand te verbeteren. Hij komt begin 2022 met een wetsvoorstel dat verplicht dat ook zij een bijdrage moeten leveren aan de gefinancierde rechtsbijstand.