Over activistische rechters en achteroverleunende wetgevers

Hoewel de rechtspraak voor veel Nederlanders een ver-van-mijn-bed-show lijkt, spelen rechterlijke
beslissingen vaak betrekkelijk ongemerkt een grote rol in ons dagelijks leven. Ook dit tijdschrift bevat
regelmatig artikelen die nieuwe, baanbrekende arresten bespreken die een daadwerkelijk effect hebben op
de politieke realiteit. Alleen al in de editie die nu voor u ligt worden verschillende zaken beschreven die een
voelbare impact hebben op de maatschappij. De ontwikkeling van ‘rechtersrecht’ wordt al enige tijd met
argusogen bekeken. Het beleid omtrent de CO2-uitstoot in Nederland, het terughalen van kinderen van
IS-strijders en de stikstofproblematiek zouden bij uitstek zaken zijn die uitsluitend binnen het takenpakket
van de wetgevende en uitvoerende macht vallen.