In gesprek met Roger Cox

Sinds de eerste overwinning van de Urgenda-zaak1 in de Rechtbank van Den Haag draagt Roger Cox (52) de naam “Klimaatadvocaat”. Een eretitel die hij na Urgenda verder waarmaakt: in een vergelijkbare “CO2-zaak” tegen de Belgische Staat,2 en in het proces tegen Royal Dutch Shell.3 Cox pleit voor een “Revolutie met Recht”.