In gesprek met Frits Bakker

Als voorzitter van de Raad voor de
Rechtspraak gaf Frits Bakker op 1
januari 2019 het stokje over aan Henk
Naves. Als gezicht van de Nederlandse
rechtspraak mislukte onder zijn leiding
de digitaliseringsoperatie KEI (naar eigen
zeggen ziet hij dat zelf overigens anders),
maar streed hij ook voor meer geld voor
de rechterlijke macht en leidde hij de
rechtspraak door roerige jaren. Wij zijn
benieuwd hoe het hem vergaat in zijn
nieuwe functie als familierechter en reizen
af naar Haarlem.