ALIBI Magazine

ALIBI Magazine is het onafhankelijke, juridische tijdschrift van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en wordt beheerd door en voor studenten. Het bestuur van ALIBI Magazine bestaat uit drie personen:                                   

Voorzitter: Francis Blaauboer 

Hoofdredacteur: Joris Jas 

Penningmeester: Linda Schut