Kan het Rijk op een efficiënte en reële manier gemeenten dwingen om vluchtelingen op te nemen?

De vluchtelingencrisis is een wereldwijd fenomeen waarop Nederland geen uitzondering is; óók Nederland kan als verantwoordelijke worden aangewezen om vluchtelingen op te nemen en te voorzien van onderdak, voedsel, medische zorg en onderwijs. Echter, deze verantwoordelijkheid komt niet zonder moeilijkheden. Het kabinet heeft de vluchtelingenstroom onderschat; en nu in Italië zelfs een noodtoestand is uitgeroepen omdat deze stroom is verviervoudigd vergeleken met afgelopen jaar, dreigt dit mogelijk ook problemen voor Nederland op te leveren.