Het vaccinatiebewijs onder de loep van het EVRM

De zomer nadert met rasse schreden. Een tijd die, vóór het intreden van het Covid-19-tijdperk, symbool stond voor een massale volksverhuizing richting zonnige oorden. Als het aan de Europese Commissie ligt moet dat deze zomer weer kunnen. Op 17 maart 2021 presenteerde zij namelijk een voorstel voor het “Digital Green Certificate”. Door het scannen van een QR-code valt in één oogopslag te zien of iemand gevaccineerd is, een negatieve testuitslag heeft, of recent corona heeft gehad. Geambieerd wordt om het recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en verblijven tijdens de coronapandemie te bevorderen. Het Digitale Groene Certificaat heeft de vorm van een verordening en zal, na inwerkingtreding, direct deel uitmaken van de Nederlandse rechtsorde. Mogelijk kunnen ook private partijen met een beroep op de ondernemersvrijheid overgaan tot de inzet van een vaccinatiebewijs. Maar is een vaccinatiebewijs juridisch geoorloofd, gelet op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)?”