Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: gelijkstelling of teleurstelling?

In 2013 is de ‘Wet bestuur en toezicht’ (de WBT) in werking getreden. Zoals de naam al doet vermoeden, werd in deze wet een aantal voorschriften geïntroduceerd en gewijzigd op het gebied van bestuur en toezicht. Echter, zag deze wet louter op naamloze en besloten vennootschappen. Hierin tracht de wetgever verandering te brengen met de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ (de WBTR) die inmiddels in het staatsblad is gepubliceerd en op 1 juli 2021 in werking zal treden.