Gaat de kinderadvocaat het hoorrecht voor minderjarigen veranderen?

In april 2018 is het eerste kinderrechtkantoor in Nederland geopend. Bij dit kantoor
zullen enkel kinderen cliënt zijn. Het kinderrechtkantoor behandelt uiteenlopende
gevallen zoals: scheidende ouders, huiselijk geweld of aanraking met politie. Maar
vanwaar de drang voor een advocatenkantoor uitsluitend voor kinderen?